Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή ευρέως φάσματος, που επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας, μάθησης και κοινωνικότητας του παιδιού. Δεδομένου ότι το κάθε παιδί αναπτύσσεται με τον δικό του ρυθμό, όταν “τα σημάδια” δεν είναι τα γενικώς αναμενόμενα με την ηλικία του, θα πρέπει να μας υποψιάσουν…

“Σημάδια” σε βρέφη 3,5μηνών – 1έτους μπορεί να  περιλαμβάνουν:
?μη ανταπόκριση σε δυνατούς θορύβους
?το μωρό δεν γυρίζει να δει από που προέρχεται ένας ήχος
?δεν φλυαρεί τους πρώτους μήνες ή/ και δεν λέει λέξεις ή καθυστερεί να μιλήσει
?δεν φωνάζει, δεν χαμογελάει, δεν δίνει σημασία στα οικεία πρόσωπα που πλησιάζουν κοντά του, δεν ενδιαφέρεται για παιχνίδια, δεν μπουσουλάει κτλ.

Όλα αυτά είναι “απλά σημάδια” όχι αποδείξεις αυτισμού και θα πρέπει να εκτιμώνται από παιδίατρο, ωρλ, αναπτυξιολόγο, λογοθεραπευτή και άλλους ειδικούς.

?️Λόγω του καταλυτικού ρόλου που παίζει η ακοή στην ανάπτυξη της αντίληψης, της επικοινωνίας και του λόγου θα πρέπει να αξιολογείται εγκαίρως με ακοολογικό έλεγχο. Θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο βαρηκοίας ή εάν υπάρχει θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ακόμα όμως και αν η ακοή είναι φυσιολογική μπορεί να υπάρχει δυσκολία στην επεξεργασία και την ερμηνεία του ήχου. Ακόμα και εκεί μπορεί να υπάρξει κατάλληλη εκπαίδευση και λογοθεραπεία.

?Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη παρέμβαση (συμβουλευτική, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία κτλ.) βοηθάει το μωράκι να αντιμετωπίσει κατάλληλα τα συμπτώματα του αυτισμού, ακόμα και να τα ανατρέψει.