ΩΡΛ εξετάσεις

Παιχνιδο-ακοομετρία

Η παιχνιδο-ακοομετρία είναι μια εξέταση που βοηθάει το γιατρό σας να αντιληφθεί την ικανότητα του παιδιού να διακρίνει απλές καθημερινές λέξεις και προτάσεις. Tαυτόχρονα συμβάλλει στην αδρή αξιολόγηση της ακοής. Συμπληρώνει μαζί με άλλες ακοολογικές εξετάσεις τον έλεγχο της ακοής.

Πως γίνεται η εξέταση

Αρχικά ενημερώνουμε τη μητέρα για τη διαδικασία της εξέτασης αφού η παρουσία της, συμβάλλει στην ενθάρρυνση και την ομαλή συνεργασία του παιδιού. Επεξηγούμε και «μαθαίνουμε» στο παιδί να συμμετάσχει στην εξέταση, με απλές οδηγίες «σαν να είναι παιχνίδι».

Τοποθετούμε απέναντί του ένα μικρό πίνακα με γνώριμες φιγούρες (αεροπλάνο, παγωτό, τούρτα κτλ.). Θέλουμε το παιδί να αναγνωρίσει την κάθε μία, μέσα από μία δραστηριότητα-παιχνίδι που επαναλαμβάνεται.

Προσαρμόζουμε τα ακουστικά. Μέσα από «το παιχνίδι» δίνονται στο παιδί εντολές π.χ.«δείξε μου το αυτοκίνητο», «που είναι το αρκουδάκι;», «δείξε μου το αεροπλάνο» κτλ. Η ένταση του ήχου στην οποία δίνονται οι εντολές αλλάζει κάθε φορά, καθώς το παιδί ανταποκρίνεται στην εικόνα που του υποδεικνύουμε. Η ένταση  κυμαίνεται σε εύρος μεταξύ 40 – 80dB και οι συχνότητες που ελέγχονται είναι από τα 250 – 8000Hz (απαραίτητες για την ανάπτυξη και κατανόηση της ομιλίας).

Για τις μικρές ηλικίες που δεν συνεργάζονται στο τονικό ακοόγραμμα, η παιχνιδο-ακοομετρία συμπληρωματικά με τις Ωτοακουστικές εκπομπές, την τυμπανομετρία και το ιστορικό του παιδιού, μας οδηγούν σε συμπεράσματα για την επάρκεια στην ακοή. Στην αντίθετη περίπτωση, θα ακολουθήσει πιο εξειδικευμένη διερεύνηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση το συντομότερο δυνατό, προς όφελος του μικρού ασθενή.