ΩΡΛ εξετάσεις

Έλεγχος της ακοής

Πριν ξεκινήσει ο ακοολογικός έλεγχος ελέγχουμε εάν στον ακουστικό πόρο υπάρχει κυψελίδα που αποφράσσει. Την αφαιρούμε πάντοτε, γιατί επηρεάζει το αποτέλεσμα της εξέτασης.

Η κύρια εξέταση της ακοής γίνεται με το ακοόγραμμα.

Στον έλεγχο της ακοής περιλαμβάνονται συχνά και άλλες εξετάσεις, οι οποίες είτε προηγούνται του ακοογράμματος είτε συμπληρώνουν την διερεύνηση επιτρέποντας μία πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ακοής. Αυτές είναι :

Το τυμπανόγραμμα είναι μία εξέταση που μας δίνει πληροφορίες για την ακεραιότητα και την φυσιολογική λειτουργία του τυμπάνου, των ακουστικών οστών, τη βατότητα της ευσταχιανής σάλπιγγας (σωληνίσκος που συνδέει μύτη με αυτί) και την πίεση στο εσωτερικό του τυμπάνου.

Χρησιμότητα του τυμπανογράμματος :

  • Στην διάγνωση και την παρακολούθηση της εκκριτικής ωτίτιδας (υγρό στο αυτί)  -είναι η κύρια εξέταση
  • Στην προεγχειρητική εκτίμηση για την τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (grommets) στα παιδιά

Μέσα από ένα βύσμα που εφαρμόζεται ερμητικά στον ακουστικό πόρο του αυτιού, χορηγείται από την συσκευή του τυμπανογράφου ένας ήχος. Αυτός ο ήχος προσκρούει στο τύμπανο και όταν αυτό και το εσωτερικό του αυτιού είναι φυσιολογικά, στο μεγαλύτερο μέρος του μεταδίδεται προς τα μέσα. Το αποτέλεσμα καταγράφεται ως μία φυσιολογική καμπύλη. Εάν υπάρχει διάτρηση στο τύμπανο ή υγρό στο αυτί ή άλλου τύπου βλάβη η καμπύλη έχει άλλη μορφή ή δεν απεικονίζεται.

Το ηχητικό ακουστικό αντανακλαστικό είναι μία εξέταση που αφορά την έκλυση του ηχητικού αντανακλαστικού ή την απουσία του. Δίνει πληροφορίες :

  • επιπρόσθετα για το ¨φυσιολογικό¨ της ακοής
  • την λειτουργία του προσωπικού νεύρου (στην παράλυση του προσωπικού νεύρου καθορίζει την θέση της βλάβης)
  • στην διάγνωση της μυασθένειας

Ένα βύσμα εφαρμόζεται στον έξω ακουστικό πόρο του αυτιού. Χορηγείται δυνατός ήχος 70-110dB. Φυσιολογικά αναμένεται στον ήχο αυτό η σύσπαση του μυός του αναβολέα. Ο ήχος διέρχεται από συγκεκριμένα σημεία του ακουστικού αντανακλαστικού τόξου, έως ότου φτάσει να προκαλέσει σύσπαση στον μυ του αναβολέα. Το αποτέλεσμα αξιολογείται ως καταγραφή ή απουσία καταγραφής του αντανακλαστικού.

Ωτοακουστικές εκπομπές (Οtoacoustic emissions OΑΕs) στους ενήλικες. Η εξέταση γίνεται για την αξιολόγηση της λειτουργίας του κοχλία.

  • Κατά την εξέταση η καταγραφή των Ωτοακουστικών εκπομπών, δηλώνει ακεραιότητα του κοχλία ενώ η μη καταγραφή τους, βλάβη
  • Σε νευροαισθητήρια βαρηκοϊα (ΝΑΒ) η παρουσία τους υποδηλώνει βλάβη που εντοπίζεται όχι στον κοχλία αλλά στο ακουστικό νεύρο.

Επιπλέον…

Όταν ο ακοολογικός έλεγχος είναι παθολογικός ή τα αποτέλεσματα στο ακοόγραμμα έχουν διαφορά στο ένα αυτί από το άλλο, θα πρέπει να γίνει πιο ειδική εκτίμηση της ακοής και της ακουστικής οδού από το αυτί έως τον εγκέφαλο. Αυτό επιτυγχάνεται με τα ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους (ABR – Αuditory brainstem response).