ΩΡΛ Εξετάσεις

ΩΡΛ Εξετάσεις

Πλήρης Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση

  • Ιστορικό
  • Ωτοσκόπηση
  • Καθαρισμός κυψελίδας ώτων
  • Ρινοσκόπηση
  • Έλεγχος στοματικής κοιλότητας
  • Έμμεση λαρυγγοσκόπηση
  • Ψηλάφηση τραχήλου (λαιμού)

Όπου υπάρχει ένδειξη ο έλεγχος ολοκληρώνεται με

  • Ενδοσκόπηση ρινός
  • Ενδοσκόπηση ρινοφάρυγγα
  • Ενδοσκόπηση υποφάρυγγα – λάρυγγα