Παιδιατρική ΩΡΛ

Ωτίτιδα

 • Είναι η δεύτερη σε συχνότητα πάθηση στην παιδική ηλικία (μετά την ρινίτιδα)
 • Οφείλεται σε μικρόβια όπως ο πνευμονιόκοκκος, στρεπτόκοκκος, αιμόφιλος ινφλουέντσας, χρυσίζον σταφυλόκοκκος, Moraxella catarrhalis κτλ.

Συμπτώματα                                                      

 • Απότομη εμφάνιση πόνου στο αυτί
 • Αίσθημα απόφραξης ¨βουλωμένο αυτί¨
 • Μείωση της ακοής στο πάσχον αυτί
 • Ενδεχομένως, ωτόρροια

ΩΡΛ εξέταση                                                                                                                                                   

 • Στο ιστορικό του παιδιού αναφέρεται συχνά προηγηθείσα ίωση, αλλεργική ρινίτιδα, φλεγμονή στις αδενοειδείς εκβλαστήσεις ¨κρεατάκια¨ , ενεργείς λοιμώξεις του αναπνευστικού στα παιδιά που συναναστρέφεται στον παιδικό σταθμό κτλ.
 • Το τύμπανο παρουσιάζει έντονη ερυθρότητα και πλήρη αλλοίωση των φυσιολογικών χαρακτηριστικών του                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Αντιμετώπιση  

 • Αντιβιοτική αγωγή. Φάρμακο επιλογής είναι η αμοξυκιλλίνη Σε περίπτωση που η συμπτωματολογία δεν υποχωρεί ή επιδεινώνεται ή πρόκειται για ιδιαίτερα ανθεκτικά μικρόβια π.χ. πνευμονιόκοκκος, χορηγούνται αντιβιοτικά πιο ευρέως φάσματος. Πάντα στη χορήγηση της αντιβίωσης λαμβάνουμε υπόψιν την ηλικία, το ιστορικό του παιδιού, και παρακολουθούμε την καλή ανοχή στο χορηγούμενο φάρμακο τα πρώτα 24ωρα, προκειμένου να αποκλειστεί η περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης.
 • Το παιδί θα πρέπει ανάλογα την περίπτωση, να επανεκτιμάται ¨ότι όλα βαίνουν καλώς¨ ενώ, οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται σε επικοινωνία με τον Ωτορινολαρυγγολόγο μέχρι την αποδρομή της φλεγμονής
 • Σε κάποιες περιπτώσεις, η οξεία ωτίτιδα επιμένει ή η εικόνα επιδεινώνεται δηλαδή ο πόνος εντείνεται, εμφανίζεται διόγκωση και προπέτεια του πτερυγίου του αυτιού, ανεβαίνει ο πυρετός, εμφανίζονται έμετοι ακόμα και λήθαργος.                                                        Τα συμπτώματα αυτά είναι σημεία που δηλώνουν επιπλοκές -οφείλονται σε επέκταση της φλεγμονής από το εσωτερικό του αυτιού στις γύρω περιοχές τα οστά, το προσωπικό νεύρο κτλ.                                                                                                                                Όταν το παιδί παρουσιάζει τέτοιου τύπου συμπτώματα χρήζει άμεσης εισαγωγής σε Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική για περαιτέρω αντιμετώπιση – παρακολούθηση.

ΙΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ

 • Η οξεία ωτίτιδα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους ιούς (ιός ινφλουέντσας, παραινφλουέντσας, ρινοϊούς, κτλ.) που προέρχονται από πρόσφατη ίωση του ανώτερου αναπνευστικού
 • Τα συμπτώματα είναι πιο ήπια
 • Η αντιμετώπιση σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι συμπτωματική (παυσίπονα, αντιπυρετικά) και πάντα συνιστάται παρακολούθηση της συμπτωματολογίας και ωτοσκοπικός έλεγχος
 • Η ιογενής μέση ωτίτιδα συνήθως αυτοιάται μέσα σε λίγα 24ωρα

ΜΥΡΙΓΓΙΤΙΔΑ                                                                                                                                                                             Ιογενής ή μικροβιακή (αιμόφιλος ινφλουέντσας) φλεγμονή του τυμπάνου

Συμπτώματα                                                                                                                                    Απότομη εμφάνιση έντονης ωταλγίας                                                                                        Ωτόρροια ορώδης ¨σαν νερό¨ ή οροαιματηρή                                                                                   ΩΡΛ εξέταση                                                                                                                                Θολερότητα και ερυθρότητα τυμπάνου. Παρουσία φυσαλίδων γεμάτων με ορώδες ή οροαιματηρού υγρό στον έξω ακουστικό πόρο                                                                                                  Αντιμετώπιση                                                                                                                                                           Ο έντονος πόνος που εμφανίζεται, όταν σπάσουν οι φυσαλίδες                                                                   Συμπτωματική αγωγή ή σε συνύπαρξη φλεγμονής του μέσω ωτός αντιβίωση

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΩΡΛ